HR Coaching

  • Wat is al aanwezig op het vlak van HR-beleid?
  • Wat loopt goed?
  • Wat zijn de te bereiken doelstellingen op het vlak van instroom, doorstroom en uitstroom?

We vertrekken van de bestaande organisatiestructuur en laten u en uw medewerkers aan het woord. Dit leidt tot een concreet actieplan op één of meerdere domeinen van uw personeelsbeleid.

Chris Verheyde - Lieven Bauwensstraat 20 - 8200 Brugge - T 0475 65 60 52 - info@chrisverheyde.be

Ontvang de nieuwsbrief Contact