Resultaten

Renson Ventilation

 
De samenwerking met de externe consultant Mevr. Chris Verheyde op vlak van HR is (of was) voor mij van kapitaal belang om steeds alert te blijven in de zoektocht naar, en de introducie van nieuwe medewerkers in het bedrijf. Samen hebben we een leerrijke, boeiende weg afgelegd waar de mens in zijn totaliteit onder de loep werd genomen. De professionele capaciteiten en achtergronden werden steeds gekoppeld aan de persoonlijkheid van de medewerker om tot een ideale match te komen die het nauwst aanleunde bij de Renson bedrijfscultuur. Mevrouw Chris Verheyde bracht mij - in momenten van bedrijfsblindheid - nieuwe en andere inzichten en problemen met mensen werden omgevormd naar nieuwe uitdagingen. Mevrouw Chris Verheyde bracht mij over de grenzen van het professionele ook en vooral de diepmenselijke principes en waarden waardoor het dagdagelijks werken met mensen een inspiratiebron werd tot permanente voldoening en innerlijke vreugde. Er zit zoveel meer groots, moois en meer in mensen op voorwaarde dat men de mens in gans zijn "menszijn en totaliteit" benadert.

Chris Verheyde - Lieven Bauwensstraat 20 - 8200 Brugge - T 0475 65 60 52 - info@chrisverheyde.be

Ontvang de nieuwsbrief Contact