Resultaten

Transport G. De Clercq

 
In 2008 hebben wij een partnership opgestart met Chris Verheyde. Enerzijds om ons te helpen bij de zoektocht naar - de screening en coaching - van talentvolle medewerkers passend binnen onze bedrijfscultuur. Anderzijds om ons te ondersteunen bij de uitbouw van ons HR platform en de uitwerking van een verstaanbaar evaluatiesysteem voor onze medewerkers op alle niveaus. 

Chris heeft ons richting kunnen geven om harmonie te vinden tussen het economisch belang van onze onderneming en de persoonlijke waarden van onze medewerkers. Zij heeft ons helpen groeien de mensen diepgaander te bekijken waardoor een stevigere basis gelegd is om mensen vanuit hun kwaliteiten en kennis perfect binnen de onderneming in te zetten. Deze op maat gerichte aanpak van Chris met respect voor mensen en waarden is binnen onze onderneming onmisbaar.

Chris Verheyde - Lieven Bauwensstraat 20 - 8200 Brugge - T 0475 65 60 52 - info@chrisverheyde.be

Ontvang de nieuwsbrief Contact