Talent Screening

U bent als ondernemer of HR-manager actief bezig met talentmanagement van uw medewerkers vanuit een win-win doelstelling. U wil uw medewerkers kansen aanreiken voor verdere ontplooiing.

Wij bieden een coachingprogramma om de talenten en vaardigheden van uw medewerker nu en voor de toekomst in kaart te brengen.

Respect en discretie vormen het uitgangspunt.

Ons stappenplan :
 
  • Grondige inleving in uw specifieke bedrijfscontext (visie, waarden, cultuur)
  • Overleg om het doel van de talentscreening te formuleren
  • Omschrijving van doorgroeimogelijkheden en gewenst profiel
  • Briefing medewerker over doel
  • Screening op maat en in overleg
  • Mondelinge bespreking van het uitgebreide kwalitatief verslag met medewerker en verantwoordelijke gekoppeld aan een uitgebreid eindadvies
  • Opstellen van een concreet begeleidings- en ontwikkelingsplan.


Chris Verheyde - Lieven Bauwensstraat 20 - 8200 Brugge - T 0475 65 60 52 - info@chrisverheyde.be

Ontvang de nieuwsbrief Contact